Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.6.2012

Varutransporter med lastbil minskade år 2011

År 2011 uppgick varutransporterna med lastbil inom inrikestrafiken till totalt 313 miljoner ton. Den transporterade godsmängden minskade med 13 procent jämfört med år 2010. Lastbilstrafikens transportarbete uppgick till totalt 23 770 miljoner tonkilometer, vilket är 6 procent mindre än år 2010. Den yrkesmässiga, dvs. tillståndspliktiga trafiken stod för 82 procent av den totala godsmängden och 92 procent av transportarbetet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken efter kvartal

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken efter kvartal

Fr.o.m. början av 2011 har metoden i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken ändrats både i inrikes- och utrikestrafiken. Uppgifterna om inrikestrafiken för åren 2001–2010 har omräknats med hjälp av den nya metoden. De finns på finska på adressen http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Lii__kttav/?tablelist=true. Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter som beräknats med den tidigare metoden. Mätt i ton transporterades jordmaterial mest av varuslagen. Transporten av jordmaterial uppgick till totalt 126 miljoner ton, dvs. 40 procent av den totala godsmängden. Trots det stora antalet ton stod transporterna av jordmaterial endast för 10 procent av tonkilometrarna, eftersom den genomsnittliga transportsträckan för jordmaterial är kort. Näst mest transporterades stock- och fiberträ, omkring 7 procent av antalet ton och 10 procent av tonkilometrarna. Den genomsnittliga transportsträckan för alla godsslag var 59 kilometer år 2011. Den genomsnittliga sträckan för tomma körningar var 38 kilometer. Av de lastade körningarna var den genomsnittliga sträckan för transport av jordmaterial 16 kilometer och för transport av stock- och fiberträ 97 kilometer.

År 2011 uppgick varutransporterna med finska lastbilar inom den internationella trafiken till totalt 5,2 miljoner ton. Transportarbetet uppgick till 3 146 miljoner tonkilometer. Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare års uppgifter som beräknats med den tidigare metoden. Beaktas bör att man i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken alltid följer de transporter som dragbilen utför under undersökningsperioden. Den dragbil som valts med i urvalet kan ha fler olika släpfordon under undersökningsperioden. Om släpfordon transporteras med dragbil t.ex. till hamnen, varifrån de transporteras vidare som sjötransport utan dragbil, slutar uppföljningen av transporten här i statistiken.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/kttav_2011_2012-06-06_tie_001_sv.html