Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 6.6.2012

Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät vuonna 2011

Vuonna 2011 kuorma-autoilla kuljetettiin kotimaan liikenteessä tavaroita yhteensä 313 miljoonaa tonnia. Kuljetettu tavaramäärä väheni 13 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 23 770 miljoonaa tonnikilometriä, joka on 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kokonaistavaramäärästä oli 82 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 92 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston menetelmä on muuttunut vuoden 2011 alusta sekä koti- että ulkomaan liikenteen osalta. Vuosien 2001–2010 kotimaan liikenteen tiedot on laskettu uudelleen uutta menetelmää käyttäen ja ne löytyvät osoitteesta http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Lii__kttav/?tablelist=true. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisellä menetelmällä laskettuihin, aikaisemmin julkistettuihin tietoihin. Tavaralajeista kuljetettiin tonneilla mitattuna eniten maa-aineksia, joita ajettiin yhteensä 126 miljoonaa tonnia eli 40 prosenttia kokonaistavaramäärästä. Suuresta tonnimäärästä huolimatta maa-aineskuljetusten osuus tonnikilometreistä on ainoastaan 10 prosenttia, koska maa-aineksien keskimääräinen kuljetusmatka on lyhyt. Toiseksi eniten kuljetettiin tukki- ja kuitupuita, noin 7 prosenttia tonneista ja 10 prosenttia tonnikilometreistä. Kaikkien tavaralajien osalta keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2011 oli 59 kilometriä. Tyhjien matkojen pituus oli keskimäärin 38 kilometriä. Kuormatuista matkoista maa-aineskuljetusten keskimääräinen pituus oli 16 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten keskimäärin 97 kilometriä.

Vuonna 2011 suomalaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin kansainvälisessä liikenteessä tavaroita yhteensä 5,2 miljoonaa tonnia. Kuljetussuorite oli 3 146 miljoonaa tonnikilometriä. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisellä menetelmällä laskettuihin, aikaisempien vuosien tietoihin. On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (323,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 6.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/2011/kttav_2011_2012-06-06_tie_001_fi.html