Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.4.2019

Varutransporterna med lastbil minskade något år 2018 jämfört med året innan

Mätt i ton minskade varutransporterna med lastbil inom inrikes- och utrikestrafiken med totalt 2 procent år 2018 jämfört med året innan. Transportarbetet minskade också med 2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Totalviktsklassernas andelar av den transporterade godsmängden 2011–2018

Totalviktsklassernas andelar av den transporterade godsmängden 2011–2018

Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (123,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2018/kttav_2018_2019-04-16_tie_001_sv.html