Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2020

Varutransporterna med lastbil minskade något år 2019 jämfört med året innan

År 2019 minskade varutransporterna med lastbil inom inrikes- och utrikestrafiken med en procent, mätt med ton, jämfört med året innan. Transportarbetet ökade för sin del med 2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Varutransporter med lastbil inom inrikestrafiken, årsvis

Totalviktsklassernas andelar av den transportarbetet 2011–2019

Totalviktsklassernas andelar av den transportarbetet 2011–2019

Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (121,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2019/kttav_2019_2020-04-28_tie_001_sv.html