Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.4.2013

Kuolleiden määrä kasvoi vähän vuotta aiemmasta

Kuolleiden määrä vuonna 2012 oli 51 710, jota suurempia lukuja on ollut viimeksi 1920-luvulla, ellei oteta huomioon sotavuosia. Vuonna 2012 kuolleiden määrä oli 1 120 suurempi kuin vuonna 2011. Kuolleiden määrä kasvoi miehillä 290 ja naisilla 830 henkeä. Naisia on kuollut viimeksi kaksikymmentä vuotta sitten enemmän kuin viime vuonna. Miehiä on kuollut viimeksi enemmän vuonna 1929, jos ei oteta huomioon sotavuosia.

Miesten ja naisten elinajanodote 0-vuotiaana 1980–2012

Miesten ja naisten elinajanodote 0-vuotiaana 1980–2012

Vastasyntyneen elinajanodote kasvoi miehillä ja väheni naisilla aivan vähän vuonna 2012. Vastasyntyneen elinajanodote kertoo vuosien määrän, jonka verran 0-vuotias eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Miespuolisen vastasyntyneen elinajanodotteen kasvu osoittaa, että kuolleiden määrän kasvu on aiheutunut iäkkäiden miesten määrän kasvusta ja väestön vanhenemisesta eikä kuolleisuuden lisääntymisestä. Naisilla kuolleiden määrän kasvu on aiheutunut väestön vanhenemisen lisäksi kuolleisuuden aivan vähäisestä suurenemisesta.

Ensimmäisenä ikävuonna kuolleiden määrä vuonna 2012 oli erityisen pieni, 141 lasta. Vuoden 2012 imeväiskuolleiden määrä on toiseksi alhaisin itsenäisyyden aikana. Imeväiskuolleiden määrä tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohti oli 2,4.

Vuosittain kuolleet 2000–2012 sukupuolen mukaan sekä 0-vuotiaana kuolleet 2000–2012

   Vuosi     Yhteensä       Miehet     Naiset   0-vuotiaat
2000      49 339      24 053      25 286      213
2001 48 550 23 783 24 787 181
2002 49 418 23 992 25 426 168
2003 48 996 23 922 25 074 176
2004 47 600 23 802 23 798 191
2005 47 928 24 057 23 871 174
2006 48 065 24 315 23 750 167
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143
2012 51 707 25 623 26 084 141

Kuolemia oli eniten maaliskuussa, kuten edellisenä vuonna. Toiseksi eniten kuolemia oli helmikuussa, joka on ollut viimeksi kuolemien määrältään suurin tai toiseksi suurin kuukausi vuosina 1998–1999. Kolmanneksi yleisin kuolinkuukausi vuonna 2012 oli joulukuu, joka oli yleisin kuolinkuukausi vuonna 2010.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2012/kuol_2012_2013-04-12_tie_001_fi.html