Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.10.2014

Vastasyntyneiden elinajanodote pisin pohjanmaalaisilla tytöillä, lyhin kainuulaisilla pojilla

Tilastokeskuksen mukaan vastasyntyneiden elinajanodote oli ajanjaksolla 2011–2013 pisin Pohjanmaan maakunnassa syntyneillä tytöillä, 84,8 vuotta ja lyhin Kainuun maakunnassa syntyneillä pojilla, 75,3 vuotta. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolevuuden tasoa.

Elinajanodote maakunnittain 2011–2013, pojat

Elinajanodote maakunnittain 2011–2013, pojat

Elinajanodote maakunnittain 2011–2013, tytöt

Elinajanodote maakunnittain 2011–2013, tytöt

Alueelliset erot elinajanodotteessa suuremmat pojilla kuin tytöillä

Maakunnittain tarkasteltuna alueelliset erot elinajanodotteissa ovat etenkin pojilla varsin suuria. Vastasyntyneillä pojilla elinajanodote oli ajanjaksolla 2011–2013 pisin Pohjanmaalla, 80,1 vuotta ja vastaavasti lyhin Kainuussa, 75,3 vuotta.

Tytöillä alueelliset erot eivät ole yhtä suuria. Vastasyntyneillä tytöillä elinajanodote oli pisin Pohjanmaalla, 84,8 vuotta ja sekä Ahvenanmaalla että Keski-Pohjanmaalla, 84,3 vuotta. Lyhin tyttöjen elinajanodote oli Kainuussa, 82,8 vuotta ja Satakunnassa, 82,9 vuotta. Ajanjakson 2011–2013 maakunnittaiset elinajanodotteet ovat nähtävissä kuvioissa 1 ja 2 sekä liitetaulukoissa 1 ja 2.

Äidinkielen mukaan tarkasteltuna ruotsia äidinkielenään puhuvien poikien elinajanodote oli 79,7 vuotta ajanjaksolla 2011–2013, mikä oli yli kaksi vuotta pidempi kuin äidinkielenään suomea puhuvien poikien elinajanodote, 77,3 vuotta. Tytöillä ero oli samansuuntainen, mutta ei aivan yhtä suuri. Ruotsia äidinkielenään puhuvien tyttöjen elinajanodote oli 84,8 vuotta ja vastaavasti suomea äidinkielenään puhuvien tyttöjen reilun vuoden lyhyempi, 83,5 vuotta.

Vastasyntyneiden elinajanodote vuonna 2013 pojilla 77,8 ja tytöillä 83,8 vuotta

Koko maan tasolla vastasyntyneiden poikalasten elinajanodote oli 77,8 vuotta vuonna 2013 ja tytöillä vastaavasti 83,8 vuotta. Poikien elinajanodote piteni vuoteen 2012 verrattuna 0,3 vuotta ja tyttöjen 0,4 vuotta. Sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa on jonkin verran kaventunut, sillä viimeisten 30 vuoden kuluessa poikien elinajanodote on pidentynyt 7,7 vuodella ja tyttöjen 5,5 vuodella. Sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa on viimeksi ollut yhtä pieni 1930-luvulla. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta.

65-vuotiaiden miesten elinajanodote oli 17,8 vuotta ja 65-vuotiaiden naisten 21,5 vuotta vuonna 2013. Viimeisten 30 vuoden kuluessa 65-vuotiaiden miesten elinajanodote on pidentynyt 4,8 vuodella ja naisten vastaavasti 4,2 vuodella.

65-vuotiaiden miesten ja naisten keskimääräinen elinajanodote vuosina 1971–2013

65-vuotiaiden miesten ja naisten keskimääräinen elinajanodote vuosina 1971–2013

Suomalaispoikien elinajanodote EU28–maista 16. pisin

Eurostatin vuoden 2012 tilastojen perusteella EU28-maista poikien elinajanodote oli pisin Ruotsissa, 79,9 vuotta, Italiassa, 79,8 vuotta, ja Espanjassa, 79,5 vuotta. Poikien elinajanodote oli lyhin Liettuassa, 68,4 vuotta ja Latviassa, 68,9 vuotta. Suomalaispoikien elinajanodote oli EU28-maista vasta 16. pisin.

Vastaavassa tarkastelussa tyttöjen elinajanodote oli pisin Espanjassa, 85,5 vuotta ja Ranskassa, 85,4 vuotta. Lyhin tyttöjen elinajanodote havaittiin Bulgariassa, 77,9 vuotta ja Romaniassa, 78,1 vuotta. Suomalaistytöt pärjäsivät vertailussa huomattavasti suomalaispoikia paremmin, sillä suomalaistyttöjen elinajanodote oli Eurostatin vuoden 2012 tilastojen perusteella EU28-maista viidenneksi pisin.

Avioliitossa elävien miesten elinajanodote huomattavasti pidempi kuin eronneiden tai leskien

Siviilisäädyn mukaan laskettuna naimisissa olevien miesten elinajanodote oli huomattavasti pidempi kuin naimattomien, eronneiden tai leskien. Ajanjaksolla 2011–2013 naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien miesten elinajanodote oli 81,3 vuotta, eronneiden 73,3 vuotta, naimattomien 72,7 vuotta ja leskien 70,9 vuotta.

Ajanjaksolla 2011–2013 naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien naisten elinajanodote oli 86,0 vuotta, eronneiden ja leskien 81,9 vuotta ja naimattomien 81,1 vuotta.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. Vuosikatsaus 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2013/01/kuol_2013_01_2014-10-24_tie_001_fi.html