Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.4.2014

Alle vuoden ikäisenä kuolleiden määrä väheni selvästi vuotta aiemmasta

Ensimmäisenä ikävuonna kuolleiden määrä vuonna 2013 väheni 28 prosenttia. Määrä 102 lasta on selvästi pienin itsenäisyyden aikana. Vuotta aiemmin määrä oli 141 lasta. Imeväiskuolleiden määrä tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohti oli 1,8. Vuotta 2013 ennen pienin imeväiskuol- leisuusluku oli 2,3 promillea vuodelta 2010.

Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1990–2013

Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1990–2013

Suomen imeväiskuolleisuus vuosina 2009-11 oli keskimäärin kolmanneksi pienin verrattuna Pohjoismaihin ja Länsi-Euroopan maihin (liitekuvio 4). Suomea pienempi imeväiskuolleisuus oli Islannissa ja Ruotsissa, joissa se oli 1,63 ja 2,37 promillea. Myös Japanin imeväiskuolleisuus oli alhainen, 2,3 promillea maan terveyden, työn ja hyvinvoinnin ministeriön mukaan.

Kuolleiden määrä vuonna 2013 oli 51 470, mikä on 250 vähemmän kuin vuonna 2012. Kuolleiden määrä väheni naisilla 250 henkeä ja pysyi ennallaan miehillä. Kuolleiden määrä on ollut suurempi vain vuonna 2012, sotavuosina ja 1920-luvulla. Naisia on kuollut viimeksi 21 vuotta sitten enemmän kuin viime vuonna, lukuun ottamatta vuotta 2012. Miehiä on kuollut viimeksi enemmän vuonna 1929, jos ei oteta huomioon sotavuosia.

Vastasyntyneen elinajanodote vuonna 2013 kasvoi miehillä 0,3 ja naisilla 0,4 vuotta. Vastasyntyneen elinajanodote kertoo vuosien määrän, jonka verran 0-vuotias eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Vastasyntyneiden elinajanodotteen kasvu osoittaa, että huolimatta iäkkäiden henkilöiden määrän kasvusta ja väestön vanhenemisesta kuolleisuus on alentunut.

Vuosittain kuolleet sukupuolen mukaan ja alle vuoden ikäisinä kuolleet 2001–2013

   Vuosi     Yhteensä       Miehet     Naiset   0-vuotiaat yhteensä
2001 48 550 23 783 24 787 181
2002 49 418 23 992 25 426 168
2003 48 996 23 922 25 074 176
2004 47 600 23 802 23 798 191
2005 47 928 24 057 23 871 174
2006 48 065 24 315 23 750 167
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143
2012 51 707 25 623 26 084 141
2013 51 472 25 631 25 841 102

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 08.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2013/kuol_2013_2014-04-08_tie_001_fi.html