Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.10.2015

Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2014 pojilla 78,2 ja tytöillä 83,9 vuotta

Korjattu 27.10.216. Korjattu luku on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen mukaan vastasyntyneiden poikalasten elinajanodote oli viime vuonna 78,2 vuotta ja tyttölasten vastaavasti 83,9 vuotta. Poikien elinajanodote piteni vuoteen 2013 verrattuna 0,3 vuotta ja tyttöjen 0,1 vuotta. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolevuuden tasoa.

Vastasyntyneiden ja 65-vuotiaiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2014

Vastasyntyneiden ja 65-vuotiaiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2014

Miehet kirivät elinajanodotteessa naisten etumatkaa kiinni

Sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa, 5,7 vuotta, on viime vuosikymmeninä kaventunut. Viimeisten 30 vuoden kuluessa vastasyntyneiden poikien elinajanodote on pidentynyt 7,7 vuodella ja tyttöjen 5,1 vuodella. Sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa on viimeksi ollut yhtä pieni 1930-luvulla. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta.

65-vuotiaiden miesten elinajanodote oli 18,0 vuotta ja 65-vuotiaiden naisten 21,5 vuotta vuonna 2014. Viimeisten 30 vuoden kuluessa 65-vuotiaiden miesten elinajanodote on pidentynyt 4,6 vuodella ja naisten vastaavasti 3,9 vuodella.

65-vuotiaiden miesten ja naisten keskimääräinen elinajanodote vuosina 1971–2014

65-vuotiaiden miesten ja naisten keskimääräinen elinajanodote vuosina 1971–2014

Mediaanikuolinikä miehillä 76,5 vuotta ja naisilla 85,0 vuotta

Vuonna 2014 mediaanikuolinikä oli miehillä 76,5 ja naisilla 85,0 vuotta. Vastaavat mediaanikuoliniät olivat vuonna 1980 miehillä 68,2 ja naisilla 75,4 vuotta.

Mediaanikuolinikä kuvastaa ehkä parhaiten kuolleiden ikäjakaumaa. Mediaanikuolinikä kertoo sen, minkä ikäisenä keskimmäinen kuollut henkilö kuoli, jos kuolleet laitettaisiin jonoon ikäjärjestyksessä. Kaikista kuolleista siis puolet kuoli mediaanikuolinikää nuoremmassa ja puolet mediaanikuolinikää vanhemmassa iässä.

Suomalaispoikien elinajanodote EU28–maista 16. pisin

Eurostatin vuoden 2013 tilastojen perusteella EU28-maista poikien elinajanodote oli pisin Italiassa, 80,3 vuotta, Espanjassa, 80,2 vuotta ja Ruotsissa, 80,2 vuotta. Poikien elinajanodote oli lyhin Liettuassa, 68,5 vuotta ja Latviassa, 69,3 vuotta. Suomalaispoikien elinajanodote oli EU28-maista vasta 16. pisin.

Vastaavassa tarkastelussa tyttöjen elinajanodote oli pisin Espanjassa, 86,1 vuotta ja Ranskassa, 85,6 vuotta. Lyhin tyttöjen elinajanodote havaittiin Bulgariassa, 78,6 vuotta ja Romaniassa, 78,7 vuotta. Suomalaistytöt pärjäsivät vertailussa huomattavasti suomalaispoikia paremmin, sillä suomalaistyttöjen elinajanodote oli Eurostatin vuoden 2013 tilastojen perusteella EU28-maista viidenneksi pisin.

Eurostatin tilaston mukaan suomalaistyttöjen elinajanodote oli vuonna 2013 Pohjoismaiden pisin, kun taas suomalaispoikien elinajanodote Pohjoismaiden lyhyin.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. Vuosikatsaus 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2014/01/kuol_2014_01_2015-10-23_tie_001_fi.html