Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.10.2016

Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2015 pojilla 78,5 ja tytöillä 84,1 vuotta

Tilastokeskuksen mukaan vastasyntyneiden poikalasten elinajanodote oli viime vuonna 78,5 vuotta ja tyttölasten vastaavasti 84,1 vuotta. Poikien elinajanodote piteni vuoteen 2014 verrattuna 0,4 vuodella ja tyttöjen 0,3 vuodella. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.

Vastasyntyneiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2015

Vastasyntyneiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2015

Miehet kirivät elinajanodotteessa naisia kiinni

Sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa, 5,6 vuotta, on viime vuosikymmeninä kaventunut. Viimeisten 30 vuoden kuluessa vastasyntyneiden poikien elinajanodote on pidentynyt 8,5 vuodella ja tyttöjen 5,6 vuodella. Sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa on viimeksi ollut yhtä pieni 1930-luvulla. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta.

65-vuotiaiden miesten elinajanodote oli 18,1 vuotta ja 65-vuotiaiden naisten 21,6 vuotta vuonna 2015. Viimeisten 30 vuoden kuluessa 65-vuotiaiden miesten elinajanodote on pidentynyt 5,2 vuodella ja naisten 4,4 vuodella.

Mediaanikuolinikä miehillä 76,8 vuotta ja naisilla 85,3 vuotta

Vuonna 2015 mediaanikuolinikä oli miehillä 76,8 ja naisilla 85,3 vuotta. Vastaavat mediaanikuoliniät olivat vuonna 1980 miehillä 68,2 ja naisilla 75,4 vuotta.

Mediaanikuolinikä kuvastaa ehkä parhaiten kuolleiden ikäjakaumaa. Mediaanikuolinikä kertoo sen, minkä ikäisenä keskimmäinen kuollut henkilö kuoli, jos kuolleet laitettaisiin jonoon ikäjärjestyksessä. Kaikista kuolleista siis puolet kuoli mediaanikuolinikää nuoremmassa ja puolet mediaanikuolinikää vanhemmassa iässä.

Alueelliset erot elinajanodotteessa kaventuvat hitaasti

Vastasyntyneiden elinajanodote oli ajanjaksolla 2013–2015 pisin Pohjanmaalla syntyneillä tytöillä, 85,3 vuotta, ja lyhyin Etelä-Savossa syntyneillä pojilla, 76,3 vuotta. Elinajanodote on noussut ajanjaksolla 2013–2015 kaikissa maakunnissa ja molemmilla sukupuolilla ajanjaksoon 1993–1995 verrattuna. Eniten, yli kuudella vuodella, miesten elinajanodote kasvoi Päijät-Hämeessä, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Naisten elinajanodote kasvoi eniten, yli neljällä vuodella, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Miesten elinajanodote on noussut lähes kaikkialla enemmän kuin naisten elinajanodote, mikä on kaventanut sukupuolten välisiä eroja elinajanodotteessa. Miesten elinajanodote on kuitenkin edelleen naisten elinajanodotetta lyhyempi kaikissa maakunnissa. Ajanjaksolla 2013–2015 erotus oli suurin Etelä-Karjalassa, 7,6 vuotta, ja pienin Ahvenanmaalla, 4,5 vuotta.

Maakuntien väliset erot elinajanodotteessa ovat kaventuneet vain vähän. Ajanjaksolla 1993–1995 Pohjanmaalla syntyneen pojan elinajanodote oli yli neljä vuotta pidempi kuin Pohjois-Karjalassa syntyneen pojan – ja ahvenanmaalaisen tytön elinajanodote oli lähes 11 vuotta pidempi kuin pohjoiskarjalaisen pojan. Vuonna 2013–2015 eteläsavolaisen vastasyntyneen pojan elinajanodote oli neljä vuotta lyhyempi kuin ahvenanmaalaisen pojan, ja yhdeksän vuotta lyhyempi kuin pohjanmaalaisen tytön. Maakuntien väliset erot naisten elinajanodotteessa olivat molemmilla ajanjaksoilla pienempiä kuin erot miesten elinajanodotteessa.

Suomalaispoikien elinajanodote EU-maiden keskikastia

Eurostatin vuoden 2014 tilastojen perusteella EU28-maista poikien elinajanodote oli pisin Kyproksella, 80,9 vuotta, Italiassa, 80,7 vuotta ja Ruotsissa, 80,4 vuotta. Poikien elinajanodote oli lyhyin Latviassa, 69,1 vuotta ja Liettuassa, 69,2 vuotta. Suomalaispoikien elinajanodote oli 16. pisin eli EU-maiden keskikastia.

Vastaavassa tarkastelussa tyttöjen elinajanodote oli pisin Espanjassa, 86,2 vuotta, Ranskassa, 86,0 vuotta ja Italiassa, 85,6 vuotta. Lyhyin tyttöjen elinajanodote havaittiin Bulgariassa, 78,0 vuotta ja Romaniassa, 78,7 vuotta. Suomalaistytöt pärjäsivät vertailussa suomalaispoikia paremmin, sillä suomalaistyttöjen elinajanodote oli Eurostatin vuoden 2014 tilastojen perusteella EU28-maista yhdeksänneksi pisin.

Eurostatin mukaan sukupuolten välinen erotus elinajanodotteessa oli vuonna 2014 Suomessa EU-maiden 13. suurin, 5,7 vuotta. Erotus oli pienin Hollannissa, jossa naisten odotettu elinikä oli 3,5 vuotta miesten odotettua elinikää pidempi, ja Isossa-Britanniassa, jossa erotus oli 3,7 vuotta. Erotus oli suurin Liettuassa, 10,9 vuotta, ja Latviassa, 10,3 vuotta.


Lähde: Kuolleet 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. Vuosikatsaus 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2015/01/kuol_2015_01_2016-10-28_tie_001_fi.html