Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.10.2017

Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2016 pojilla 78,4 ja tytöillä 84,1 vuotta

Tilastokeskuksen mukaan vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli 78,4 vuotta ja tyttöjen vastaavasti 84,1 vuotta vuonna 2016. Poikien elinajanodote lyheni 0,1 vuodella ja tyttöjen pysyi samana vuoteen 2015 verrattuna. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.

Vastasyntyneiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2016

Vastasyntyneiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2016

Miehet ovat kirineet elinajanodotteessa naisia kiinni

Vuonna 2016 sukupuolten välinen ero vastasyntyneiden elinajanodotteissa oli 5,7 vuotta. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on viimeisten 30 vuoden aikana pidentynyt 7,9 vuodella ja tyttöjen 5,4 vuodella. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta.

65-vuotiaiden miesten elinajanodote oli 18,0 vuotta ja 65-vuotiaiden naisten 21,6 vuotta vuonna 2016. Verrattuna vuoteen 1986 on 65-vuotiaiden miesten elinajanodote pidentynyt 4,6 vuodella ja naisten vastaavasti 4,2 vuodella.

65-vuotiaiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2016

65-vuotiaiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2016

Mediaanikuolinikä noussut naisilla 10 vuotta 1980-luvulta

Vuonna 2016 medianikuolinikä oli miehillä 77,2 ja naisilla 85,4 vuotta. Vastaavat mediaanikuoliniät vuonna 1980 olivat miehillä 68,2 ja naisilla 75,4 vuotta.

Mediaanikuolinikä kuvastaa kuolleiden ikäjakaumaa. Mediaanikuolinikä kertoo sen, minkä ikäisenä keskimmäinen kuollut henkilö kuoli, jos kuolleet laitettaisiin jonoon ikäjärjestyksessä. Kaikista kuolleista siis puolet kuoli mediaanikuolinikää nuoremmassa ja puolet mediaanikuolinikää vanhemmassa iässä.

Alueelliset erot elinajanodotteessa suuremmat miehillä kuin naisilla

Ajanjaksolla 2014–2016 vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli pisin Pohjanmaalla, 80,4 vuotta ja lyhyin Etelä-Savossa, 76,6 vuotta. Vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodote oli vastaavasti pisin Pohjanmaalla, 85,5 vuotta ja lyhyin Pohjois-Karjalassa, 83,0 vuotta.

Maakuntien väliset erot elinajanodotteissa olivat suuremmat miehillä kuin naisilla. Pohjanmaalla syntyneen pojan elinajanodote oli 3,8 vuotta pidempi kuin Etelä-Savossa, jossa poikien elinajanodote oli alhaisin. Tytöillä vastaavasti ero maakuntien lyhimmän ja pisimmän elinajanodotteen välillä oli 2,5 vuotta.

Miesten elinajanodote oli naisten elinajanodotetta lyhyempi kaikissa maakunnissa. Ajanjaksolla 2014–2016 sukupuolten välinen ero oli suurin Kainuussa, jossa miesten elinajanodote oli 7,1 vuotta lyhyempi kuin naisten. Ahvenanmaalla sukupuolten välinen ero oli pienin, 4,0 vuotta.

Myös äidinkielen mukaan tarkasteltuna sukupuolten välillä oli eroa elinajanodotteiden pituuksissa ajanjaksolla 2014–2016. Ruotsia äidinkielenään puhuvien poikien elinajanodote oli 80,8 vuotta, mikä on yli kaksi vuotta pidempi kuin äidinkielenään suomea puhuvien poikien elinajanodote, 78,2 vuotta. Tytöillä ero oli samansuuntainen, mutta ei yhtä suuri. Ruotsia äidinkielenään puhuvien tyttöjen elinajanodote oli 84,9 vuotta ja suomea äidinkielenään puhuvien tyttöjen vajaan vuoden lyhyempi, 84,0 vuotta.

Suomalaisnaiset kirineet Ruotsin ja Norjan kiinni elinajanodotteessa 30 vuoden aikana

Pohjoismaiden elinajanodotteita vertailtaessa suomalaisnaiset sijoittuvat hyvin. 30 vuoden aikana elinajanodote on pidentynyt eniten Suomessa sekä naisilla että miehillä.

Suomalaisnaiset ovat 30 vuoden aikana kirineet elinajanodotteessa samalle tasolle Ruotsin ja Norjan kanssa. Vuonna 2016 kaikissa kolmessa maassa naisten elinajanodote oli reilut 84 vuotta. Tanskalaisnaisten elinajanodote on pysytellyt alemmalla tasolla koko tarkastelujakson ajan.

Vastasyntyneiden elinajanodote Pohjoismaissa 1986–2016, naiset

Vastasyntyneiden elinajanodote Pohjoismaissa 1986–2016, naiset

1980-luvulla suomalaismiehillä oli Pohjoismaiden lyhyin elinajanodote. 30 vuoden aikana ero tanskalaismiehiin on pienentynyt, mutta molemmissa maissa elinajanodote oli silti vuonna 2016 noin kaksi vuotta lyhyempi kuin Ruotsissa ja Norjassa.

Vastasyntyneiden elinajanodote Pohjoismaissa 1986–2016, miehet

Vastasyntyneiden elinajanodote Pohjoismaissa 1986–2016, miehet

Lähde: Kuolleet 2016

Lisätietoja: Katariina Heikkilä 029 551 3638, Markus Rapo 029 551 3238, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 01 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2016/01/kuol_2016_01_2017-10-27_tie_001_fi.html