Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.4.2017

Kuolleiden määrä kasvoi edellisvuodesta

Korjaus 9.5.2017. Korjattu kohta on merkitty punaisella.

Vuonna 2016 kuoli 53 923 henkilöä, mikä on suurin määrä vuoden 1944 jälkeen. Aiempi 1940–luvun jälkeinen ennätysvuosi oli 2015, josta kuolemien määrä nousi nyt vielä 1 431 henkilöllä. Naisia kuoli 501 enemmän ja miehiä 930 enemmän verrattuna vuoteen 2015.

Kuolleet vuosina 1930–2016

Kuolleet vuosina 1930–2016

Kuolemia oli eniten tammikuussa, joulukuussa ja maaliskuussa. Tammikuun 5 336 henkeä on suurin tammikuussa kuolleiden määrä vuoden 1944 jälkeen. Edellisen kerran yli 5 000 kuollutta yhden kuukauden aikana oli vuoden 2003 joulukuussa.

Ensimmäisen ikävuotensa aikana kuoli 100 lasta vuonna 2016. Alle vuoden ikäisenä kuolleiden eli imeväiskuolleiden määrä oli lähes sama kuin vuonna 2015, jolloin kuoli 97 lasta. Imeväiskuolleiden määrä tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden vuonna 2016 oli 1,9, joka on 0,2  promilleyksikköä suurempi kuin edellisvuonna. Vaikka imeväiskuolleiden määrä pysyi lähes samana, on imeväiskuolleisuus suurempi johtuen syntyneiden määrän laskemisesta. Vuosien 2013–2015 keskimääräinen imeväiskuolleisuus oli Suomessa pienin verrattuna muihin Pohjoismaihin ja Länsi-Euroopan maihin.

Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1990–2016

Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1990–2016

Vastasyntyneen elinajanodote oli pojilla 78,4 vuotta ja tytöillä 84,1 vuotta vuonna 2016. Miesten elinajanodote laski 0,1 vuotta ja naisten pysyi samana verrattuna edellisvuoteen. Miesten elinajanodote on kasvanut tasaisesti 1980–luvulta lähtien, tosin vuonna 1995 oli vastaavanlainen pieni pudotus edellisvuoteen verrattuna. Vastasyntyneen elinajanodote kertoo vuosien määrän, jonka verran 0-vuotias eläisi kuolleisuuden pysyessä nykyisellä tasolla.

Vuosittain kuolleet sukupuolen mukaan ja alle vuoden ikäisinä kuolleet 2002–2016

Vuosi Yhteensä Miehet Naiset 0-vuotiaat
yhteensä
2002 49 418 23 992 25 426 168
2003 48 996 23 922 25 074 176
2004 47 600 23 802 23 798 191
2005 47 928 24 057 23 871 174
2006 48 065 24 315 23 750 167
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143
2012 51 707 25 623 26 084 141
2013 51 472 25 631 25 841 102
2014 52 186 25 748 26 438 124
2015 52 492 25 992 26 500 97
2016 53 923 26 922 27 001 100

Lähde: Kuolleet 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katariina Heikkilä 029 551 3638, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2016/kuol_2016_2017-04-28_tie_001_fi.html