Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2018

Miehet kuolivat keskimäärin 7 vuotta nuorempina kuin naiset

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 kuolleita oli 53 722, mikä on 201 vähemmän kuin edellisvuonna. Miehet kuolivat keskimäärin 7,1 vuotta nuorempina kuin naiset, kun 20 vuotta sitten vastaava keskimääräisten kuolinikien erotus oli 13,3 vuotta. Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2017 pojilla 78,7 vuotta ja tytöillä 84,2 vuotta.

Kuolleiden ikäjakauma sukupuolen mukaan 2017

Kuolleiden ikäjakauma sukupuolen mukaan 2017

Vuonna 2017 kuolleet miehet olivat keskimäärin 74,8-vuotiaita ja naiset 81,9-vuotiaita. Naiset kuolivat siis keskimäärin 7,1 vuotta vanhempina kuin miehet. Nuorissa ikäluokissa enemmistö kuolleista oli miehiä, mutta 82-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa ikäluokissa naisia oli miehiä enemmän. Kuoliniän mediaani oli miehillä 77,4 ja naisilla 85,4 vuotta. Mediaani kuvaa keskimmäistä arvoa, eli puolet kuolleista kuoli mediaanikuolinikää nuoremmassa ja puolet mediaanikuolinikää vanhemmassa iässä.

Kuolleita oli vuonna 2017 yhteensä 53 722, joista miehiä oli 68 naisia enemmän. Kokonaismäärä on 201 henkilöä pienempi kuin edellisvuonna, jolloin kuolleita oli ennätyksellisen paljon 1940–luvun jälkeen. Kuolleita oli eniten tammikuussa, 5 492 henkilöä, mikä on toiseksi suurin kuukausittainen määrä vuoden 1944 jälkeen.

Kuolleet vuosina 1930–2017

Kuolleet vuosina 1930–2017

Vastasyntyneen elinajanodote oli pojilla 78,7 vuotta ja tytöillä 84,2 vuotta vuonna 2017. Pojilla elinajanodote nousi 0,3 vuotta ja tytöillä 0,1 vuotta verrattuna vuoteen 2016. Vastasyntyneen elinajanodote kertoo kuinka monta vuotta 0-vuotias eläisi, jos kuolleisuus pysyisi nykyisellä tasollaan.

Imeväiskuolleita eli alle vuoden ikäisenä kuolleita lapsia oli 102, mikä on samalla tasolla kuin kahtena edellisenä vuonna. Imeväiskuolleiden määrä tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden vuonna 2017 oli 2,0, mikä on 0,1 promilleyksikköä korkeampi verrattuna edellisvuoteen. Vaikka imeväiskuolleiden määrä pysyi lähes samana, on imeväiskuolleisuus hieman noussut kahteen edellisvuoteen verrattuna johtuen syntyneiden määrän vähenemisestä.

Vuosittain kuolleet sukupuolen mukaan ja alle vuoden ikäisinä kuolleet 2007–2017

Vuosi Yhteensä Miehet Naiset 0-vuotiaat
yhteensä
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143
2012 51 707 25 623 26 084 141
2013 51 472 25 631 25 841 102
2014 52 186 25 748 26 438 124
2015 52 492 25 992 26 500 97
2016 53 923 26 922 27 001 100
2017 53 722 26 895 26 827 102

Lähde: Kuolleet 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2017/kuol_2017_2018-04-27_tie_001_fi.html