Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.4.2019

Kuolleiden määrä kasvoi edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 kuolleita oli 54 527, mikä on 805 enemmän kuin edellisvuonna. Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2018 pojilla 78,9 vuotta ja tytöillä 84,3 vuotta. Elinajanodote nousi hieman sekä pojilla että tytöillä edellisvuoteen verrattuna.

Kuolleiden ikäjakauma sukupuolen mukaan 2018

Kuolleiden ikäjakauma sukupuolen mukaan 2018

Vuonna 2018 kuolleet miehet olivat keskimäärin 75,1-vuotiaita ja naiset 82,2-vuotiaita. Naiset kuolivat siis keskimäärin 7,1 vuotta vanhempina kuin miehet. Nuorissa ikäluokissa enemmistö kuolleista oli miehiä, mutta 84-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa ikäluokissa naisia oli miehiä enemmän. Kuoliniän mediaani oli miehillä 77,6 ja naisilla 85,6 vuotta. Mediaani kuvaa keskimmäistä arvoa, eli puolet kuolleista kuoli mediaanikuolinikää nuoremmassa ja puolet mediaanikuolinikää vanhemmassa iässä.

Kuolleet vuosina 1930–2018

Kuolleet vuosina 1930–2018

Vastasyntyneen elinajanodote oli pojilla 78,9 vuotta ja tytöillä 84,3 vuotta vuonna 2018. Pojilla elinajanodote nousi 0,2 vuotta ja tytöillä 0,1 vuotta verrattuna vuoteen 2017. Vastasyntyneen elinajanodote kertoo kuinka monta vuotta 0-vuotias eläisi keskimäärin, jos kuolleisuus pysyisi nykyisellä tasollaan.

Imeväiskuolleita eli alle vuoden ikäisenä kuolleita lapsia oli 101, mikä on samalla tasolla kuin kolmena edellisenä vuonna. Imeväiskuolleiden määrä tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden vuonna 2018 oli 2,1, mikä on 0,1 promilleyksikköä korkeampi verrattuna edellisvuoteen. Vaikka imeväiskuolleiden määrä pysyi lähes samana, on imeväiskuolleisuus hieman noussut kolmeen edellisvuoteen verrattuna johtuen syntyneiden määrän vähenemisestä.

Vuosittain kuolleet sukupuolen mukaan ja alle vuoden ikäisinä kuolleet 2008–2018

Vuosi Yhteensä Miehet Naiset 0-vuotiaat
yhteensä
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143
2012 51 707 25 623 26 084 141
2013 51 472 25 631 25 841 102
2014 52 186 25 748 26 438 124
2015 52 492 25 992 26 500 97
2016 53 923 26 922 27 001 100
2017 53 722 26 895 26 827 102
2018 54 527 27 184 27 343 101

Lähde: Kuolleet 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2018/kuol_2018_2019-04-26_tie_001_fi.html