Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.10.2020

Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2019 pojilla 79,2 ja tytöillä 84,5 vuotta

Tilastokeskuksen mukaan vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli 79,2 vuotta ja tyttöjen vastaavasti 84,5 vuotta vuonna 2019. Sekä poikien että tyttöjen elinajanodote piteni vuoteen 2018 verrattuna 0,3 vuotta. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.

Vastasyntyneiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2019

Vastasyntyneiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2019

Miehet ovat kirineet elinajanodotteessa naisia kiinni

Vuonna 2019 sukupuolten välinen ero vastasyntyneiden elinajanodotteissa oli 5,4 vuotta. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on viimeisten 30 vuoden aikana pidentynyt 8,5 vuodella ja tyttöjen 5,8 vuodella. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta.

65-vuotiaiden miesten elinajanodote oli 18,6 vuotta ja 65-vuotiaiden naisten 22 vuotta vuonna 2019. Verrattuna vuoteen 1988 on 65-vuotiaiden miesten elinajanodote pidentynyt 5 vuodella ja naisten vastaavasti 4,5 vuodella.

65-vuotiaiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2019

65-vuotiaiden elinajanodote sukupuolen mukaan vuosina 1971–2019

Alueelliset erot elinajanodotteessa suuremmat miehillä kuin naisilla

Ajanjaksolla 2017–2019 vastasyntyneiden elinajanodote oli molemmilla sukupuolilla pisin Ahvenanmaalla: pojilla 81,2 vuotta ja tytöillä 85,8 vuotta. Lyhyimmät vastasyntyneiden elinajanodotteet olivat puolestaan pojilla Pohjois-Karjalassa, 77,3 vuotta, ja tytöillä Lapissa, 83,3 vuotta.

Maakuntien väliset erot elinajanodotteissa olivat suuremmat miehillä kuin naisilla. Ahvenanmaalla syntyneen pojan elinajanodote oli 3,9 vuotta pidempi kuin Pohjois-Karjalassa, jossa poikien elinajanodote oli lyhyin. Tytöillä vastaavasti ero maakuntien lyhyimmän ja pisimmän elinajanodotteen välillä oli 2,5 vuotta.

Miesten elinajanodote oli naisten elinajanodotetta lyhyempi kaikissa maakunnissa. Ajanjaksolla 2017–2019 sukupuolten välinen ero oli suurin Kainuussa, jossa miesten elinajanodote oli 6,7 vuotta lyhyempi kuin naisten. Keski-Pohjanmaalla sukupuolten välinen ero oli pienin, 3,9 vuotta.

Sekä miehillä että naisilla vastasyntyneen elinajanodote oli korkein kaupunkimaisissa kunnissa ja matalin maaseutumaisissa kunnissa, kun jaotellaan kunnat tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote kaupunkimaisissa kunnissa, 79,1 vuotta, oli noin vuoden pidempi kuin maaseutumaisissa kunnissa, 78,1 vuotta. Kaupunkimaisissa kunnissa vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodote oli 84,4 ja maaseutumaisissa kunnissa 84,1 vuotta.

Myös äidinkielen mukaan tarkasteltuna sukupuolten välillä oli eroa elinajanodotteiden pituuksissa ajanjaksolla 2017–2019. Ruotsia äidinkielenään puhuvien poikien elinajanodote oli 81 vuotta, mikä on yli kaksi vuotta pidempi kuin äidinkielenään suomea puhuvien poikien elinajanodote, 78,7 vuotta. Tytöillä ero oli samansuuntainen, mutta ei yhtä suuri. Ruotsia äidinkielenään puhuvien tyttöjen elinajanodote oli 85,4 vuotta ja suomea äidinkielenään puhuvien tyttöjen reilun vuoden lyhyempi, 84,3 vuotta.

Suomalaisnaiset kirineet Ruotsin ja Norjan kiinni elinajanodotteessa 30 vuoden aikana

Pohjoismaiden elinajanodotteita vertailtaessa suomalaisnaiset sijoittuvat hyvin. 30 vuoden aikana elinajanodote on pidentynyt eniten Suomessa sekä naisilla että miehillä.

Suomalaisnaiset ovat 30 vuoden aikana kirineet elinajanodotteessa samalle tasolle Ruotsin ja Norjan kanssa. Vuonna 2019 kaikissa kolmessa maassa naisten elinajanodote oli reilut 84 vuotta. Tanskalaisnaisten elinajanodote on pysytellyt alemmalla tasolla koko tarkastelujakson ajan.

Vastasyntyneiden elinajanodote Pohjoismaissa 1986–2019, naiset

Vastasyntyneiden elinajanodote Pohjoismaissa 1986–2019, naiset

1980-luvulla suomalaismiehillä oli Pohjoismaiden lyhyin elinajanodote. 30 vuoden aikana ero tanskalaismiehiin on pienentynyt, mutta molemmissa maissa elinajanodote oli silti vuonna 2019 noin kaksi vuotta lyhyempi kuin Ruotsissa ja Norjassa.

Vastasyntyneiden elinajanodote Pohjoismaissa 1986–2019, miehet

Vastasyntyneiden elinajanodote Pohjoismaissa 1986–2019, miehet

Lähde: Kuolleet 2019

Lisätietoja: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 01 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2019/01/kuol_2019_01_2020-10-22_tie_001_fi.html