Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland. Avlidna statistikförs bl.a. efter ålder, kön, civilstånd, modersmål och nationalitet. Statistiken omfattar inte uppgifter om dödsorsaker, utan dessa fås ur statistiken över dödsorsaker som ingår i hälsostatistiken.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/meta_sv.html