Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Ajallinen korjauskerroin

Ajallisilla korjauskertoimilla tarkoitetaan kertoimia, joilla tutkimusaikana saadut keskihinnat mukautetaan vuosittaisiksi keskihinnoiksi. Kansainvälisessä hintavertailussa ko. kertoimet lasketaan kuluttajahintaindeksin aineistosta ts. inflaatiosta. Englanninkielinen vastine on "temporal adjustment factors" (TAF).

Alueellinen korjauskerroin

Alueellisilla korjauskertoimilla tarkoitetaan kertoimia, joilla yhdestä tai useammasta jäsenvaltion talousalueella sijaitsevasta paikasta saadut keskihinnat mukautetaan kansallisiksi keskihinnoiksi. Eri toten palveluiden hinnoissa Suomessa on eroja eri alueiden välillä. Englanninkielinen vastine on "spatial adjustment factors" (SAF).

Hintatasoindeksi

Hintatasoindeksi ilmoittaa eri maiden hintatasot suhteessa valittuun maahan tai maaryhmään (esim. Suomi=100, EU27=100). Jos maan hintatasoindeksi on korkeampi kuin 100, on maa keskiarvoa kalliimpi, ja päinvastoin. Hintatasoindeksi saadaan jakamalla ostovoimapariteetti euron ja ko. maan rahayksikön valuuttakurssilla.

Ostovoimapariteetti

Maidenvälisten hintavertailujen kautta lasketaan valuuttojen väliset arvosuhteet, ostovoimapariteetit. Ostovoimapariteetti on valuuttakurssi, jolla laskettuna kahden maan hyödykekorin hinta on täysin sama yhteiseksi valuutaksi muutettuna. Ostovoimapariteetti ei yleensä ole sama kuin todellinen valuuttakurssi.

Ostovoimapariteetin avulla mitataan kansantalouden rahan arvoa sen perusteella, miten paljon sen valuutalla voi ostaa tavaroita ja palveluja. Tällä tavoin saadaan tarkempi käsitys kansantalouden tuotoksesta asukasta kohti kuin vain muuttamalla bruttokansantuotteen tai bruttokansantulon arvo (yleensä) Yhdysvaltojen dollareiksi tai euroiksi.

Ostovoimastandardi

Ostovoimastandardilla (OVS) tarkoitetaan valuutan yhteistä keinotekoista viiteyksikköä, jota käytetään Euroopan unionissa ilmaisemaan taloudellisten aggregaattien volyymiä tehtäessä alueellisia vertailuja siten, että maidenväliset hintatasoerot on poistettu.

Perusnimike

Perusnimikkeellä tarkoitetaan BKT-erittelyn hyödykkeiden alinta aggregoitua tasoa, josta ostovoimapariteetit lasketaan. Englanninkielinen vastine on "basic heading".

Tasa-edustavuus

Tasa-edustavuudella tarkoitetaan ominaisuutta, joka tarvitaan hyödykeluettelon laatimiseksi perusnimikettä (basic heading) kohden siten, että kukin jäsenvaltio voi hinnoitella sellaisen määrän edustavia tuotteita, joka on perusnimikkeen kattamien tuotteiden heterogeenisuuden ja hintatasojen sekä menojen mukainen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/kas.html