Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Industrins och handelns lagerstatistik.

Den nya näringsgrensindelningen införs i lagerstatistiken i maj år 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

I statistiken över handelns lager införs klassificeringen i maj år 2009 när det gäller uppgifterna för första kvartalet år 2009. Samtidigt ändras de statistiska uppgifterna i databastjänsterna och samlingspublikationerna så att de följer TOL 2008. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras inte längre. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 att finnas tillgängliga.


Senast uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-2923. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvr/kvr_2009-01-30_uut_001_sv.html