Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 i statistiken över kreditsbeståndet

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över kreditbeståndet i juli 2009 fr.o.m. uppgifterna om det första kvartalet av statistikåret 2009. Uppgifterna publiceras på statistikens webbsida och i databasen StatFin. Näringsgrensuppgifter publiceras om kredittagarna för företagens och näringsidkarhushållens del. I tabellerna efter näringsgren används huvudgrupper eller 2-siffernivåer.

Detaljerade beskrivningar efter näringsgren finns på klassificeringssidorna.

På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.


Senast uppdaterad 12.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/lkan_2009-01-12_uut_001_sv.html