Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Av statistiken framgår hur kreditbeståndet och ny utlåning fördelas efter kreditgivar- och kredittagarsektor, kredittagarens näringsgren, finansobjekt samt efter kreditens användningssyfte. Statistikcentralen samlar också in uppgifter om verksamheten hos företag som beviljar minilån som en del av statistiken över kreditbeståndet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/meta_sv.html