Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Statistiken över kreditbeståndet i juli 2009

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över kreditbeståndet i juli 2009 fr.o.m. uppgifterna om det första kvartalet av statistikåret 2009. Uppgifterna publiceras på statistikens ingångssida och i databasen StatFin. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

Näringsgrensuppgifter publiceras om kredittagarna för företagens och näringsidkarhushållens del (sektorerna S.1111, S.1112, S.1411 och S.1419). Grupperna K (Finans- och försäkringsverksamhet), O (Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring), T (Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk) samt U (Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.) ingår inte eftersom de inte är näringsgrenar för företag. Om det ändå finns företag inom sektorerna S.1111, S.1112, S.1411 eller S.1419 med ovan nämnda näringsgrenar har de antecknats i gruppen X (Näringsgrenen okänd).

Näringsgrenar enligt TOL 2008 som tillämpas i statistiken över kreditbeståndet:

X Näringsgrenen okänd

A Jordbruk, skogsbruk och fiske

B Utvinning av mineral

C Tillverkning sammanlagt

C10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning

C13-15 Textil- och beklädnadsvarutillverkning, tillverkning av läder och lädervaror

C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

C17 Pappers- och pappersvarutillverkning

C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

C19-22 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter, kemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter, läkemedel, gummi- och plastvaror

C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

C24-25 Stål- och metallframställning och tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

C26-28 Tillverkning av datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och övriga maskiner

C29-30 Tillverkning av motorfordon, släpfordon, påhängsvagnar and andra transportmedel

C31-32 Annan tillverkning (inkl. möbler)

C33 Reparation och installation av maskiner och apparater

D Försörjning av el-, gas-, värme- och kyla

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

F Byggverksamhet

G Handel; reparation av motorfordon, och motorcyklar

H Transport och magasinering

I Hotell- och restaurangverksamhet

J Informations- och kommunikationsverksamhet

L Fastighetsverksamhet

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

N Uthyrning , fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

P Utbildning

Q Vård och omsorg; sociala tjänster

R Kultur, nöje och fritid

S Annan serviceverksamhet

X-S Totalt

 

Detaljerade beskrivningar efter näringsgren finns på klassificeringssidorna.

Mera information om revideringen av näringsgrensindelningen finns på sidan TOL 2008.

Ytterligare information om ämnet fås också på adressen luottokanta.rahoitus@stat.fi


Senast uppdaterad 16.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/lkan_2009-02-16_luo_001_sv.html