Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistiken över kreditbeståndet har förnyats fr.o.m. andra kvartalet år 2010

Innehållet i statistiken över kreditbeståndet har förnyats fr.o.m. andra kvartalet år 2010. Uppgifterna om kreditbeståndet för monetära finansinstitut, dvs. inlåningsbanker och övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering, fås i fortsättningen direkt från Finlands Banks MFI-rapportering. När det gäller uppgifter som levereras har begreppen och definitionerna förenhetligats i Finlands Banks statistik över monetära finansinstitut och Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet. Närmare information om de ändringar i datainnehållet i statistiken över kreditbeståndet som gjorts i samband med förnyandet av datainsamlingen och deras inverkan på tidsserierna finns i statistikens kvalitetsbeskrivning.

Mer detaljerade uppgifter om Finlands Banks statistik datainsamling av kreditinstitutens finns på adressen
http://www.suomenpankki.fi/se/tilastot/raportointiohjeet/raha_ja_pankki_2010.htm


Senast uppdaterad 13.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luottokanta [e-publikation].
ISSN=2342-2602. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/lkan_2010-10-13_uut_001_sv.html