Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kreditbeståndet

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kreditbeståndet. Uppgifter har publicerats kvartalsvis på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller sista kvartalet statistikåret 2012. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Uppgifter om övriga finansinstituts kreditbestånd för första kvartalet statistikåret 2013 publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över finansverksamhet.

Uppgifter om statistiken över finansverksamhet finns på adressen http://www.stat.fi/til/rato/index_sv.html. Statistiken över finansverksamhet omfattar uppgifter om övriga finansinstituts kreditbestånd, kreditkort och finansiell leasing

 


Senast uppdaterad 2.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/lkan_2013-04-02_uut_001_sv.html