Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.12.2021

Suomessa toimivien pankkien liikevoitto kasvoi 1,0 miljardiin euroon vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 1,2 ja liikevoitto 1,0 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 3. neljännes 2005-2021, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 3. neljännes 2005-2021, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 1,6 miljardia euroa, joka oli noin vastaavalla tasolla vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Korkokuluja puolestaan kertyi vuoden kolmannella neljänneksellä noin 0,4 miljardia euroa, mikä oli niin ikään vastaavalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Korkotuottojen ja -kulujen erotuksena laskettava rahoituskate oli 1,2 miljardia euroa. Rahoituskate kasvoi 4,5 prosenttia suhteessa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen, eli noin 52 miljoonaa euroa.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat merkittävä kuluerä Suomessa toimiville pankeille. Hallinnon kuluja pankeilla oli vuoden kolmannella neljänneksellä yhteensä 1,3 miljardia euroa, mikä on noin 10 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 0,8 miljardia, eli 60,2 prosenttia.

Liikevoitto/-tappio

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 1,0 miljardia euroa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,2 miljardia euroa.

Tase

Pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo kolmannen neljänneksen lopussa oli 827 miljardia euroa. Edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä taseiden yhteenlaskettu arvo kasvoi 83 miljardia euroa, eli noin 11,1 prosenttia. Yhteenlaskettu oma pääoma oli 48 miljardia euroa, mikä oli 3,9 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimäärin kaikkien Suomessa toimivien pankkien oman pääoman osuus taseen loppusummasta laski 0,1 prosenttiyksiköllä noin 5,9 prosenttiin.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leevi Suppanen 029 551 3087, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2021/03/llai_2021_03_2021-12-16_tie_001_fi.html