Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

I statistiken om virkeshandeln uppges uppgifter om köpmängder och priser som gäller industrivirke som skogsindustrin har köpt från privata skogar. Former för virkeshandel är rot- och leveransförsäljning och i fråga om rotförsäljning specificeras dessutom som avverkningssätt förnyelseavverkning, gallringsavverkning och förstagallring. Statistiken uppgörs månatligen och årligen. Statistiken publiceras per trävaruslag, per handelsformer, samt från och med 2011 även per avverkningssätt. Som områdesindelning används prisområdena för virke, i den årliga statistiken dessutom per landskapen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Virkeshandeln av industrivirke [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mahakk/meta_sv.html