Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tikes Totalproduktionen av mjölk ingår nu i Mjölk- och mjölkproduktstatistiken

En del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) statistikområden har sammanslagits från början av år 2011. Tikes Mejeristatistik och Totalproduktionen av mjölk har sammanslagits under namnet Mjölk- och mjölkproduktstatistik.  

Ändringen har genomförts i FOS-portalen på så sätt att Mejeristatistiken och Totalproduktion av mjölk upphör. Uppgifterna publiceras i fortsättningen i statistiken över Mjölk- och mjölkprodukt som första gången utkom under sitt nya namn 28.2.2011.

 

 

 


Senast uppdaterad 29.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalproduktionen av mjölk [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maidkt/maidkt_2011-03-29_uut_001_sv.html