Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.11.2008

Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 9,7 prosenttia

Maarakennusalan kustannukset nousivat 9,7 prosenttia vuoden 2007 lokakuusta vuoden 2008 lokakuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin muiden teknisten järjestelmien 6,9 prosentista päällysteiden 17,6 prosenttiin.

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti materiaalien kallistuminen ja oman kaluston kustannusten kasvu. Materiaalikustannusten nousuun vaikutti etenkin bitumien sekä maa- ja kiviaineksen kallistuminen. Oman kaluston kustannuksiin vaikuttivat varsinkin polttoaineiden kallistuminen ja korkokustannusten kasvu.

Maarakennuskustannusindeksi on uusittu. Sen painorakenne on päivitetty ajantasaiseksi ja perusvuodeksi on muutettu vuosi 2005. Uudistuksen yhteydessä osaindeksit ja niiden kuvauskohteet on määritelty uudella tavalla. Vanhoilla perusvuosilla olevia indeksejä tuotetaan edelleen.

Maarakennuskustannusindeksi 2005 = 100, lokakuu 2008

Indeksi 2005 = 100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannusindeksi, kokonaisindeksi 124,5 9,7
Pohjarakenteet 117,8  7,0
Maarakenteet 122,4 9,5
Kalliorakenteet 120,6 7,6
Päällysteet 140,5 17,6
Kunnallistekniset järjestelmät 122,7 7,1
Betonirakenteet 124,9 8,0
Muut tekniset järjestelmät 118,1 6,9
Murskaustyöt 1) 119,5 7,5
Kunnossapito 1) 120,0 8,3
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi 2008, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Toni Udd (09) 1734 3380, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 18.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. lokakuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2008/10/maku_2008_10_2008-11-18_tie_001_fi.html