Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 18.4.2013

Maarakennusalan kustannukset nousivat maaliskuussa 0,9 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 0,9 prosenttia vuoden 2012 maaliskuusta vuoden 2013 maaliskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden –3,4 prosentista maarakenteiden 2,3 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2005=100, maaliskuu 2013

Indeksi 2005=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 137,4 0,9
Pohjarakenteet 125,4 1,9
Maarakenteet 134,7 2,3
Kalliorakenteet 132,3 1,9
Päällysteet 168,7 -3,4
Kunnallistekniset järjestelmät 132,8 1,7
Betonirakenteet 133,6 1,6
Muut tekniset järjestelmät 121,7 -0,2
Murskaustyöt 1) 132,9 0,7
Kunnossapito 1) 135,1 1,5
1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat muun muassa työvoimakustannusten nousu sekä ostettujen kuljetuspalveluiden sekä materiaalien kallistuminen vuoden aikana. Materiaalikustannuksia nosti etenkin maa- ja kiviaineksen sekä sementti- ja betonituotteiden hintojen nousu. Kustannusten nousua hillitsi erityisesti bitumin hintojen lasku.


Lähde: Maarakennuskustannusindeksi 2013, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. maaliskuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2013/03/maku_2013_03_2013-04-18_tie_001_fi.html