Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 20.5.2013

Maarakennusalan kustannukset pysyivät ennallaan huhtikuussa

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset pysyivät ennallaan vuoden 2012 huhtikuusta vuoden 2013 huhtikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden –5,5 prosentista kallio- ja pohjarakenteiden 2,1 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, huhtikuu 2013

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 111,8 0,0
Pohjarakenteet 110,6 2,1
Maarakenteet 110,6 0,8
Kalliorakenteet 110,4 2,1
Päällysteet 120,1 -5,5
Kunnallistekniset järjestelmät 111,0 0,8
Betonirakenteet 111,5 1,5
Tekniset ja muut järjestelmät 106,1 -0,6
Murskaustyöt 1) 111,1 -0,8
Teiden ylläpito 1) 111,1 1,6
Katujen ylläpito 1) 111,3 1,4
Ratojen ylläpito 1) 110,2 0,8
Ylläpito, yhteensä 1) 111,0 1,4
1) erillisindeksi

Kustannuksia kasvattivat muun muassa työvoimakustannusten nousu sekä ostettujen kone- ja kuljetuspalveluiden kallistuminen vuoden aikana. Kustannuksia laski erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian hintojen lasku.

Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu

Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2010. Indeksin painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi. Perusvuosien 2005=100, 2000=100 ja 1990=100 -indeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksin, jonka perusvuosi on 1995=100, laatiminen on lopetettu. Perusvuosiuudistuksen myötä on aloitettu uutena katujen ja ratojen ylläpidon indeksien laadinta. Katujen, teiden ja ratojen ylläpidon indeksit muodostavat yhdessä ylläpidon kokonaisindeksin. Ylläpidon osaindeksi - teiden ylläpito- vastaa vanhaa kunnossapitoindeksiä.


Lähde: Maarakennuskustannusindeksi 2013, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2013/04/maku_2013_04_2013-05-20_tie_001_fi.html