Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 18.10.2013

Maarakennusalan kustannukset laskivat 0,4 prosenttia syyskuussa

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 0,4 prosenttia vuoden 2012 syyskuusta vuoden 2013 syyskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -4,9 prosentista kalliorakenteiden 2,1 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, syyskuu 2013

Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 111,7 -0,4
Pohjarakenteet 110,7 1,2
Maarakenteet 110,9 0,5
Kalliorakenteet 111,0 2,1
Päällysteet 118,5 -4,9
Kunnallistekniset järjestelmät 111,1 -1,3
Betonirakenteet 111,4 0,8
Tekniset ja muut järjestelmät 105,8 -0,9
Murskaustyöt 1) 112,1 0,1
Teiden ylläpito 1) 111,6 1,6
Katujen ylläpito 1) 111,8 1,4
Ratojen ylläpito 1) 110,5 1,0
Ylläpito yhteensä 1) 111,5 1,4
1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikuttivat muun muassa materiaalikustannusten lasku sekä polttoaineiden halpeneminen vuoden aikana. Materiaalikustannuksia laski etenkin bitumin halpeneminen. Kustannusten laskua hillitsi muun muassa työvoima- ja korkokustannusten nousu.


Lähde: Maarakennuskustannusindeksi 2013, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. syyskuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2013/09/maku_2013_09_2013-10-18_tie_001_fi.html