Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 18.5.2015

Maarakennusalan kustannukset laskivat huhtikuussa 1,6 (ennen oli 1,9) prosenttia vuodentakaisesta

Korjaus 29.1.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,6 prosenttia vuoden 2014 huhtikuusta vuoden 2015 huhtikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden - 12,5 prosentista kalliorakenteiden 2,1 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, huhtikuu 2015 (Korjattu 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Indeksi 2010=100 Pisteluku Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,9 -1,6
Pohjarakenteet 108,9 -0,9
Maarakenteet 113,3 0,1
Kalliorakenteet 115,8 2,1
Päällysteet 101,8 -12,5
Kunnallistekniset järjestelmät 111,3 -0,5
Betonirakenteet 114,6 1,2
Tekniset ja muut järjestelmät 106,4 -0,8
Murskaustyöt 1) 111,2 -1,0
Teiden ylläpito 1) 112,6 0,4
Katujen ylläpito 1) 112,6 0,1
Ratojen ylläpito 1) 112,1 0,0
Ylläpito yhteensä 1) 112,5 0,2
1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden huhtikuusta. Työvoiman kallistuminen hidasti kustannusten laskua.


Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tie_001_fi.html