Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats

Jordbyggnadskostnadsindexet har reviderats och basåret har ändrats till 2015. Viktstrukturen för indexet har uppdaterats till att motsvara basåret.

I samband med revideringen av basåret 2015=100 var indexstrukturen oförändrad. Viktförhållandena mellan delindexen har inte ändrats. Delindexens och de separata indexens interna viktfördelning justerades till att motsvara nivån för år 2015. Indexens viktstrukturer har beräknats med hjälp av typentreprenader och delvis genom att utnyttja de kostnadsfördelningar som företagen uppger.

Indexen för basåren 2010=100, 2005=100, 2000=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning.


Senast uppdaterad 23.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/maku_2018-02-23_uut_001_sv.html