Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu

Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015. Indeksin painorakenne on päivitetty perusvuoden mukaiseksi.

2015=100-perusvuosiuudistuksen yhteydessä indeksin rakenne säilyi ennallaan. Osaindeksien väliset painosuhteet eivät muuttuneet. Osa- ja erillisindeksien sisäiset painojakaumat korjattiin vastaamaan vuoden 2015 tasoa. Indeksin painorakenteet on laskettu käyttäen tyyppiurakoita ja osin hyödyntämällä yritysten ilmoittamia kustannusjakaumia.

Perusvuosien 2010=100, 2005=100, 2000=100 ja 1990=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla.


Päivitetty 23.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/maku_2018-02-23_uut_001.html