Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Ulkomaiset bruttosaamiset sijoituslajeittain, kanta, milj. euroa

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 1. Rahoitustase Saamiset 451 283 495 551 608 184 729 271 723 803 646 806
Velat 456 035 483 982 571 392 693 714 694 574 629 078
Netto -4 752 11 568 36 792 35 557 29 229 17 728
1.1 Suorat sijoitukset Saamiset 120 834 123 137 140 451 134 036 145 367 141 635
Velat 98 613 91 819 102 339 99 692 103 872 94 131
Netto 22 221 31 318 38 112 34 345 41 495 47 504
1.2 Arvopaperisijoitukset Saamiset 130 908 176 534 214 755 210 528 239 938 250 935
Velat 166 040 193 316 207 492 203 245 241 096 264 316
Netto -35 132 -16 782 7 263 7 283 -1 157 -13 380
1.3 Johdannaiset Saamiset 93 235 81 094 108 335 184 524 135 596 82 106
Velat 92 972 78 908 103 282 176 731 127 159 77 678
Netto 263 2 186 5 053 7 794 8 437 4 427
1.4 Muut sijoitukset Saamiset 100 312 106 837 137 488 192 192 194 505 163 960
Velat 98 409 119 939 158 279 214 047 222 448 192 953
Netto 1 903 -13 102 -20 792 -21 855 -27 943 -28 993
1.5 Valuuttavaranto Saamiset 5 994 7 949 7 155 7 991 8 397 8 171
Velat . . . . . .
Netto 5 994 7 949 7 155 7 991 8 397 8 171
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2013, Liitetaulukko 1. Ulkomaiset bruttosaamiset sijoituslajeittain, kanta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2013/mata_2013_2014-09-24_tau_001_fi.html