Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain, virta, milj. euroa

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saamiset 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto 45 823 43 194 2 112 80 698 18 870 -90 187
1.1 Suorat sijoitukset 20 659 -2 370 11 217 -2 532 6 523 -4 981
1.1.1 Oma pääoma 15 899 5 636 5 166 466 3 390 -2 140
1.1.2 Muu pääoma 4 759 -8 006 6 052 -2 998 3 133 -2 842
1.2 Arvopaperisijoitukset -313 26 560 21 044 4 218 15 831 9 017
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet -4 399 13 652 11 339 -2 251 8 716 7 253
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat 6 119 11 740 10 857 8 156 6 401 3 540
1.2.3 Rahamarkkinapaperit -2 033 1 169 -1 152 -1 687 714 -1 776
1.3 Johdannaiset 15 022 9 575 -58 372 -4 893 -5 921 -66 210
1.4 Muut sijoitukset 10 265 8 814 29 841 83 526 1 905 -28 781
1.5 Valuuttavaranto 190 614 -1 619 378 532 768
Velat 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto 50 359 47 853 -1 640 88 993 35 831 -87 643
1.1 Suorat sijoitukset 13 531 -5 943 9 097 -4 302 3 885 -9 031
1.1.1 Oma pääoma 1 854 590 6 052 571 1 307 -2 431
1.1.2 Muu pääoma 11 677 -6 532 3 045 -4 874 2 577 -6 600
1.2 Arvopaperisijoitukset 730 20 008 11 164 12 169 25 158 14 401
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet -1 172 -458 -974 -705 2 416 2 746
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat -784 11 834 14 955 19 177 26 088 11 631
1.2.3 Rahamarkkinapaperit 2 686 8 632 -2 818 -6 303 -3 346 24
1.3 Johdannaiset 16 504 11 806 -58 495 -3 752 -4 817 -64 037
1.4 Muut sijoitukset 19 594 21 981 36 594 84 879 11 605 -28 976
1.5 Valuuttavaranto . . . . . .
Netto 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto -4 535 -4 659 3 752 -8 295 -16 961 -2 544
1.1 Suorat sijoitukset 7 128 3 573 2 120 1 770 2 638 4 050
1.1.1 Oma pääoma 14 045 5 047 -887 -105 2 083 292
1.1.2 Muu pääoma -6 918 -1 474 3 007 1 876 555 3 758
1.2 Arvopaperisijoitukset -1 043 6 552 9 880 -7 950 -9 328 -5 384
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet -3 227 14 110 12 313 -1 546 6 299 4 507
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat 6 904 -95 -4 098 -11 021 -19 687 -8 091
1.2.3 Rahamarkkinapaperit -4 720 -7 463 1 666 4 617 4 060 -1 800
1.3 Johdannaiset -1 482 -2 231 124 -1 140 -1 104 -2 172
1.4 Muut sijoitukset -9 329 -13 167 -6 753 -1 353 -9 700 195
1.5 Valuuttavaranto 190 614 -1 619 378 532 768
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2013, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain, virta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2013/mata_2013_2014-09-24_tau_002_fi.html