Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.7.2014

Suomeen tuotiin pääomaa alkuvuodesta 2014, vaihtotase edelleen alijäämäinen

Rahoitustaseen alkuvuotta leimasi nettomääräinen pääomantuonti, eli ulkomaiset sijoittajat sijoittivat enemmän Suomeen kuin suomalaiset sijoittivat ulkomaille. Vaihtotase pysyi alijäämäisenä alkuvuonna (tammi-toukokuu).

Maksutaseessa ja ulkomaisessa varallisuusasemassa on siirrytty uuden maksutasekäsikirjan (BPM6) mukaiseen tilastointiin ja uudet aikasarjat on laskettu takautuvasti vuodesta 2006 alkaen. Tärkeimpiä aikasarjaan tehtyjä muutoksia on selostettu katsauksessa.

Vaihtotase

Vaihtotase oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,0 mrd. euroa alijäämäinen. Alijäämä on täten kasvanut vuodentakaisesta, jolloin se oli 1,4 mrd. euroa. Alijäämä kasvoi lähes kaikissa vaihtotaseen alaerissä: kauppa- ja palvelutaseessa sekä tulojen uudelleenjaon tilillä. Toukokuussa vaihtotase oli 0,2 mrd. euroa alijäämäinen ja maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,4 mrd. euroa ylijäämäinen. Vaihtotaseen 12 kuukauden liukuva summa oli 4,7 mrd. euroa alijäämäinen.

Suomen vaihtotase ja kauppatase, 12 kuukauden liukuva summa

Suomen vaihtotase ja kauppatase, 12 kuukauden liukuva summa

Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema

Pääomaa tuotiin Suomeen nettomääräisesti 15,4 mrd. euroa alkuvuonna 2014 (tammi-toukokuu). Pääoman tuonnista suurin osa selittyy suorien sijoitusten yritysjärjestelyillä. Suorien sijoitusten velat ulkomaille ovat kasvaneet 11,3 mrd. euroa samaan aikaan kun myös saamiset ulkomailta ovat kasvaneet 0,2 mrd. euroa. Osa pääoman tuonnista selittyy arvopaperisijoituksina Suomeen tuodulla pääomalla. Arvopaperivelkoina Suomeen tuotiin pääomaa 12,2 mrd. euroa, kun taas saamisina ulkomaille sijoitettiin 8,2 mrd. euroa. Suomalaisten rahalaitosten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin sijoitettiin 6,5 mrd. euroa ja valtion 5,6 mrd. euroa. Arvopapereiden arvonmuutokset ovat kasvattaneet arvopaperisaamisia 5,9 mrd. euroa ja velkoja 3,8 mrd. euroa kyseisellä periodilla.

Toukokuussa 2014 Suomeen tuotiin pääomaa nettomääräisesti 1,1 mrd. euroa. Suorien sijoitusten saamiset ulkomailta kasvoivat 0,5 mrd. euroa, kun taas Suomen velat ulkomaille supistuivat 0,3 mrd. euroa. Arvopaperivelkoina Suomeen tuotiin pääomaa 2,9 mrd. euroa ja saman verran Suomesta sijoitettiin ulkomaille. Muina sijoituksina eli lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina pääomaa tuotiin 2,4 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovarallisuus on supistunut 10,6 mrd. euroa alkuvuonna 2014 (tammi-toukokuu). Toukokuun 2014 lopussa nettovarallisuus oli 10,4 mrd. euroa, kun se tammikuun 2014 alussa oli vielä 21,0 mrd. euroa. Nettovarallisuuden supistuminen on seurausta siitä, että suomalaisten saamiset ulkomailta kasvoivat hitaammin kuin velat ulkomaille. Saamiset kasvoivat 29,6 mrd. euroa samaan aikaan kun velat kasvoivat 40,2 mrd. euroa. Saamiset kasvoivat pääasiassa arvopaperisijoitusten ja velat sekä arvopaperisijoitusten että suorien sijoitusten kasvun seurauksena. Toukokuun 2014 lopussa suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 680,1 mrd. euroa ja velkoja ulkomaille 669,6 mrd. euroa.

Vuoden 2013 maksutasetietoja tarkistetaan seuraavan kerran 15.9.2014. Kesäkuun 2014 tiedot julkistetaan 15.8.2014.

Ulkomainen nettovarallisuus

Ulkomainen nettovarallisuus

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (430,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2014/05/mata_2014_05_2014-07-11_tie_001_fi.html