Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa

  Vuosi 2013 12 kk:n liukuva summa 2014/07 2014/08
1. Vaihtotase -2 850 -4 176 -862 -21
1.1 Tavarat 83 -52 -183 8
1.2 Palvelut -1 662 -1 856 -95 -70
1.3 Ensitulo 1 248 398 -402 223
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 518 -2 667 -181 -181
2. Pääomatase 184 141 12 12
3. Rahoitustase -2 544 -5 639 -1 715 1 799
3.1 Suorat sijoitukset 4 050 -9 696 -1 592 152
3.2 Arvopaperisijoitukset -5 384 5 753 -1 112 2 486
3.3 Muut sijoitukset 195 -1 259 1 406 -641
3.4 Johdannaiset -2 172 -1 258 -408 -210
3.5 Valuuttavaranto 768 820 -9 12
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 122 -1 604 -866 1 808
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2014, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/08/mata_2014_08_2014-10-15_tau_004_fi.html