Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2015

Vaihtotaseen alijäämä supistui. Vienti edelleen vaisua

Vaihtotase pysyi alijäämäisenä vuonna 2014 tavarakaupan ja ensitulon ylijäämästä huolimatta. Vienti oli edelleen vaisua huippuvuosiin verrattuna. Maksutaseen mukaisen tavaratuonnin lasku jatkui. Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema laski. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastosta.

Vaihtotase

Vaihtotase oli 1,8 miljardia euroa alijäämäinen vuonna 2014. Vaihtotaseen alijäämä oli seurausta alijäämäisestä palvelutaseesta ja tulojen uudelleenjaon tilistä. Palvelutaseen alijäämä oli 1,8 miljardia euroa ja tulojen uudelleenjaon tilin alijäämä 2,4 miljardia euroa. Tavarakauppa oli 1,3 miljardia ylijäämäinen ja ensitulon tili oli 1,1 miljardia ylijäämäinen. Maksutaseen mukainen tavaravienti vuonna 2014 oli 57,2 miljardia euroa ja tuonti 55,9 miljardia euroa. Tavarakaupan vienti kasvoi 0,7 prosenttia vuoden 2013 tavaraviennistä tuonnin laskiessa 1,2 prosenttia. Viennin huippuvuodesta 2008 maksutaseen mukainen tavaravienti on laskenut peräti 12 prosenttia ja maksutaseen mukainen tavaratuonti 4 prosenttia.

Vaihtotase alaerineen vuosina 2006–2014, miljardia euroa

Vaihtotase alaerineen vuosina 2006–2014, miljardia euroa

Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema

Suomeen tuotiin ulkomaista pääomaa nettomääräisesti 8,4 miljardia euroa, eli sijoitusvirta ulkomailta Suomeen oli suurempi kuin sijoitukset Suomesta ulkomaille. Ulkomainen nettovarallisuus vuoden 2014 lopussa oli -8,2 miljardia euroa, kun se vuotta aiemmin oli 7,1 miljardia euroa positiivinen. Nettovarallisuutta laskivat rahoitustaloustoimien lisäksi myös valuuttakurssi- ja muiden arvostuserien muutokset. Ulkomainen nettovarallisuus on laskenut vuodesta 2010 lähtien.

Arvopaperisijoitukset

Suomesta ulkomaisiin arvopapereihin suuntautuneiden sijoitusten nettovirta eli ostojen ja myyntien erotus oli vuonna 2014 yhteensä 13,5 miljardia euroa. Sosiaaliturvarahastot (erityisesti työeläkelaitokset) kasvattivat ulkomaisia sijoituksiaan 3,9 miljardia euroa, josta merkittävä osa oli sijoituksia sijoitusrahasto-osuuksiin.

Suorat sijoitukset

Suorien sijoitusten bruttomääräiset saamiset laskivat edellisen vuoden tavoin. Sitä ennen saamiskanta kasvoi usean vuoden ajan. Vuonna 2014 velka kasvoi 13,2 miljardia euroa. Suoriin sijoituksiin liittyvä nettosaaminen puolittui 19,3 miljardiin euroon. Vuonna 2014 Suomelle kertyi tuottoja ulkomaisista suorista sijoituksista 8,5 miljardia euroa, mikä oli selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna.


Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (451,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2014/mata_2014_2015-09-30_tie_001_fi.html