Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 23 -6 051 -7 487 -12 402 -33 608
S11 Yritykset -5 355 -8 545 -8 594 -7 945 -7 848
S121 Keskuspankki 3 541 -2 021 -1 051 -6 682 7 773
S122 Muut rahalaitokset 808 4 684 2 179 7 301 -16 223
S123 Rahamarkkinarahastot 125 -37 -183 378 68
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 609 1 823 1 849 394 -1 090
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 364 25 871 804 -160
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 1 357 32 -1 105 -506 -1 307
S1311 Valtionhallinto -3 065 -1 862 -3 047 -4 497 -9 025
S1313 Paikallishallinto 2 6 11 7 6
S1314 Sosiaaliturvarahastot 1 320 -19 1 405 -1 676 -5 892
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 318 -135 180 20 90
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -2 609 1 687 -4 151 -12 336 -35 494
S11 Yritykset -4 437 -1 999 -4 825 -6 053 -10 236
S121 Keskuspankki -412 -26 -282 88 67
S122 Muut rahalaitokset 5 114 5 067 4 686 99 -14 151
S123 Rahamarkkinarahastot 30 21 -1 -16 15
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 563 110 886 -1 138 -834
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 986 1 075 713 1 101 135
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 63 64 -116 40 27
S1311 Valtionhallinto -2 564 -305 -3 118 -3 727 -5 903
S1313 Paikallishallinto -174 -20 2 4 115
S1314 Sosiaaliturvarahastot -1 781 -2 302 -2 096 -2 733 -4 730
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1        
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 2 632 -7 738 -3 337 -66 1 886
S11 Yritykset -918 -6 546 -3 769 -1 892 2 388
S121 Keskuspankki 3 953 -1 996 -769 -6 769 7 705
S122 Muut rahalaitokset -4 307 -383 -2 507 7 203 -2 072
S123 Rahamarkkinarahastot 95 -59 -183 394 54
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 46 1 712 963 1 532 -256
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -622 -1 051 157 -297 -294
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 1 294 -32 -990 -546 -1 334
S1311 Valtionhallinto -501 -1 557 71 -770 -3 123
S1313 Paikallishallinto 176 26 8 2 -109
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 101 2 283 3 501 1 057 -1 162
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 316 -135 180 20 90
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2015, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/01/mata_2015_01_2015-03-13_tau_002_fi.html