Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 651 391 662 051 686 020 716 915 723 640
S11 Yritykset 129 538 127 811 125 592 126 925 128 461
S121 Keskuspankki 46 172 44 326 43 422 37 150 45 139
S122 Muut rahalaitokset 239 901 246 706 260 840 289 902 291 291
S123 Rahamarkkinarahastot 2 135 2 095 1 909 2 287 2 351
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 54 391 56 786 60 057 61 538 61 194
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 18 561 19 097 20 444 21 634 20 947
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 25 217 25 394 24 869 24 751 23 639
S1311 Valtionhallinto 19 069 20 490 22 566 21 168 18 696
S1313 Paikallishallinto 355 366 398 406 413
S1314 Sosiaaliturvarahastot 104 325 107 264 113 807 118 802 119 095
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 726 11 716 12 117 12 353 12 415
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 641 678 658 028 681 559 713 326 722 809
S11 Yritykset 169 760 172 668 175 566 181 019 183 737
S121 Keskuspankki 10 630 10 579 10 330 10 469 10 607
S122 Muut rahalaitokset 317 282 323 154 338 949 361 693 365 967
S123 Rahamarkkinarahastot -14 8 7 -9 5
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 16 896 17 107 18 379 17 540 16 768
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 25 084 26 619 27 812 29 605 30 058
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 3 129 3 268 3 176 3 290 3 398
S1311 Valtionhallinto 93 577 98 376 101 891 102 662 105 071
S1313 Paikallishallinto 2 324 2 231 2 232 2 237 2 352
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2 984 3 005 3 191 3 807 3 832
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 26 1 013 27 1 014 1 014
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 9 713 4 023 4 461 3 589 831
S11 Yritykset -40 222 -44 857 -49 974 -54 094 -55 276
S121 Keskuspankki 35 542 33 746 33 092 26 681 34 531
S122 Muut rahalaitokset -77 381 -76 448 -78 110 -71 791 -74 676
S123 Rahamarkkinarahastot 2 149 2 088 1 902 2 296 2 346
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 37 495 39 679 41 678 43 997 44 426
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -6 523 -7 521 -7 368 -7 972 -9 111
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 22 088 22 125 21 693 21 461 20 242
S1311 Valtionhallinto -74 508 -77 887 -79 324 -81 494 -86 375
S1313 Paikallishallinto -1 969 -1 865 -1 835 -1 831 -1 939
S1314 Sosiaaliturvarahastot 101 341 104 259 110 616 114 995 115 263
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 700 10 703 12 091 11 339 11 401
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2015, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/01/mata_2015_01_2015-03-13_tau_003_fi.html