Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2014/12 2015/01
1. Vaihtotase -3 826 -3 640 137 -530
1.1 Tavarat 679 893 143 -114
1.2 Palvelut -1 452 -1 429 -42 -137
1.3 Ensitulo -541 -585 177 94
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 512 -2 519 -141 -373
2. Pääomatase 202 201 29 12
3. Rahoitustase -9 254 -3 984 3 497 -2 497
3.1 Suorat sijoitukset -13 603 -17 833 1 675 -4 422
3.2 Arvopaperisijoitukset 5 461 13 736 1 112 2 158
3.3 Muut sijoitukset -178 1 592 458 403
3.4 Johdannaiset -727 -1 344 68 -667
3.5 Valuuttavaranto -207 -136 183 31
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 630 -545 3 331 -1 979
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/01/mata_2015_01_2015-03-13_tau_004_fi.html