Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02
1. Vaihtotase 449 130 89 137 -583 -502
1.1 Tavarat 409 174 108 143 -161 -6
1.2 Palvelut -35 -70 -40 -42 -143 -159
1.3 Ensitulo 211 167 162 177 93 37
1.4 Tulojen uudelleenjako -136 -141 -141 -141 -373 -373
2. Pääomatase 13 29 29 29 12 12
3. Rahoitustase -114 743 -2 353 3 497 -2 359 -1 565
3.1 Suorat sijoitukset -809 143 -2 750 1 675 -4 285 -3 961
3.2 Arvopaperisijoitukset 2 373 902 -3 520 1 112 2 157 4 387
3.3 Muut sijoitukset -1 372 -325 4 465 458 394 -826
3.4 Johdannaiset -152 39 -478 68 -656 -1 157
3.5 Valuuttavaranto -155 -16 -70 183 31 -9
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -575 584 -2 471 3 331 -1 788 -1 075
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2015, Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/02/mata_2015_02_2015-04-15_tau_001_fi.html