Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/01 2015/02
1. Vaihtotase -3 826 -3 812 -583 -502
1.1 Tavarat 679 797 -161 -6
1.2 Palvelut -1 452 -1 434 -143 -159
1.3 Ensitulo -541 -648 93 37
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 512 -2 527 -373 -373
2. Pääomatase 202 200 12 12
3. Rahoitustase -9 254 -9 133 -2 359 -1 565
3.1 Suorat sijoitukset -13 603 -18 518 -4 285 -3 961
3.2 Arvopaperisijoitukset 5 461 18 874 2 157 4 387
3.3 Muut sijoitukset -178 -6 943 394 -826
3.4 Johdannaiset -727 -2 460 -656 -1 157
3.5 Valuuttavaranto -207 -86 31 -9
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 630 -5 521 -1 788 -1 075
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/02/mata_2015_02_2015-04-15_tau_004_fi.html