Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/02 2015/03
1. Vaihtotase -3 826 -3 630 -580 -554
1.1 Tavarat 679 924 -21 133
1.2 Palvelut -1 452 -1 482 -179 -199
1.3 Ensitulo -541 -538 -7 -115
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 512 -2 534 -373 -373
2. Pääomatase 202 200 12 12
3. Rahoitustase -9 254 -6 451 -1 637 -939
3.1 Suorat sijoitukset -13 603 -15 826 -4 020 -1 073
3.2 Arvopaperisijoitukset 5 461 15 560 4 379 -3 569
3.3 Muut sijoitukset -178 -3 247 -823 3 956
3.4 Johdannaiset -727 -2 632 -1 164 -122
3.5 Valuuttavaranto -207 -307 -9 -132
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 630 -3 021 -1 069 -398
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.05.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/03/mata_2015_03_2015-05-15_tau_004_fi.html