Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -6 051 -7 487 -12 402 -33 608 -2 737
S11 Yritykset -8 545 -8 594 -7 945 -7 848 -5 265
S121 Keskuspankki -2 021 -1 051 -6 682 7 773 5 031
S122 Muut rahalaitokset 4 684 2 179 7 301 -16 223 7 855
S123 Rahamarkkinarahastot -37 -183 378 68 415
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 823 1 849 394 -1 090 1 057
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 25 871 804 -160 214
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 32 -1 105 -506 -1 307 2 068
S1311 Valtionhallinto -1 862 -3 047 -4 497 -9 025 -5 474
S1313 Paikallishallinto 6 11 7 6 -18
S1314 Sosiaaliturvarahastot -19 1 405 -1 676 -5 892 -8 495
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -135 180 20 90 -124
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 1 687 -4 151 -12 336 -35 494 2 224
S11 Yritykset -1 999 -4 825 -6 053 -10 236 334
S121 Keskuspankki -26 -282 88 67 47
S122 Muut rahalaitokset 5 067 4 686 99 -14 151 13 185
S123 Rahamarkkinarahastot 21 -1 -16 15 -15
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 110 886 -1 138 -834 482
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 1 075 713 1 101 135 309
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 64 -116 40 27 -145
S1311 Valtionhallinto -305 -3 118 -3 727 -5 903 -5 070
S1313 Paikallishallinto -20 2 4 115 -69
S1314 Sosiaaliturvarahastot -2 302 -2 096 -2 733 -4 730 -6 836
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt          
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -7 738 -3 337 -66 1 886 -4 961
S11 Yritykset -6 546 -3 769 -1 892 2 388 -5 598
S121 Keskuspankki -1 996 -769 -6 769 7 705 4 983
S122 Muut rahalaitokset -383 -2 507 7 203 -2 072 -5 330
S123 Rahamarkkinarahastot -59 -183 394 54 429
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 1 712 963 1 532 -256 574
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -1 051 157 -297 -294 -95
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -32 -990 -546 -1 334 2 212
S1311 Valtionhallinto -1 557 71 -770 -3 123 -404
S1313 Paikallishallinto 26 8 2 -109 51
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2 283 3 501 1 057 -1 162 -1 659
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -135 180 20 90 -124
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2015, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/04/mata_2015_04_2015-06-15_tau_002_fi.html