Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 662 051 686 020 716 915 723 640 803 317
S11 Yritykset 127 811 125 592 126 925 128 461 134 355
S121 Keskuspankki 44 326 43 422 37 150 45 139 51 141
S122 Muut rahalaitokset 246 706 260 840 289 902 291 291 334 365
S123 Rahamarkkinarahastot 2 095 1 909 2 287 2 351 2 765
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 56 786 60 057 61 538 61 194 67 611
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 19 097 20 444 21 634 20 947 23 336
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 25 394 24 869 24 751 23 639 26 922
S1311 Valtionhallinto 20 490 22 566 21 168 18 696 20 529
S1313 Paikallishallinto 366 398 406 413 487
S1314 Sosiaaliturvarahastot 107 264 113 807 118 802 119 095 128 047
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 716 12 117 12 353 12 415 13 756
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 658 028 681 559 713 326 722 809 811 042
S11 Yritykset 172 668 175 566 181 019 183 737 210 689
S121 Keskuspankki 10 579 10 330 10 469 10 607 10 748
S122 Muut rahalaitokset 323 154 338 949 361 693 365 967 415 640
S123 Rahamarkkinarahastot 8 7 -9 5 -9
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 17 107 18 379 17 540 16 768 18 726
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 26 619 27 812 29 605 30 058 35 440
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 3 268 3 176 3 290 3 398 2 540
S1311 Valtionhallinto 98 376 101 891 102 662 105 071 109 094
S1313 Paikallishallinto 2 231 2 232 2 237 2 352 2 598
S1314 Sosiaaliturvarahastot 3 005 3 191 3 807 3 832 4 589
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 013 27 1 014 1 014 988
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 4 023 4 461 3 589 831 -7 725
S11 Yritykset -44 857 -49 974 -54 094 -55 276 -76 333
S121 Keskuspankki 33 746 33 092 26 681 34 531 40 393
S122 Muut rahalaitokset -76 448 -78 110 -71 791 -74 676 -81 275
S123 Rahamarkkinarahastot 2 088 1 902 2 296 2 346 2 774
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 39 679 41 678 43 997 44 426 48 885
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -7 521 -7 368 -7 972 -9 111 -12 103
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 22 125 21 693 21 461 20 242 24 382
S1311 Valtionhallinto -77 887 -79 324 -81 494 -86 375 -88 565
S1313 Paikallishallinto -1 865 -1 835 -1 831 -1 939 -2 111
S1314 Sosiaaliturvarahastot 104 259 110 616 114 995 115 263 123 458
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10 703 12 091 11 339 11 401 12 768
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2015, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/04/mata_2015_04_2015-06-15_tau_003_fi.html