Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/03 2015/04
1. Vaihtotase -3 826 -2 621 -362 -802
1.1 Tavarat 679 1 862 142 711
1.2 Palvelut -1 452 -1 213 -168 -68
1.3 Ensitulo -541 -1 272 -142 -1 250
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 512 -1 998 -194 -195
2. Pääomatase 202 214 17 13
3. Rahoitustase -9 254 -4 184 -944 -2 526
3.1 Suorat sijoitukset -13 603 -11 054 -1 079 -253
3.2 Arvopaperisijoitukset 5 461 9 868 -3 569 -270
3.3 Muut sijoitukset -178 528 3 953 -1 135
3.4 Johdannaiset -727 -3 312 -116 -834
3.5 Valuuttavaranto -207 -213 -132 -35
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 630 -1 777 -599 -1 738
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/04/mata_2015_04_2015-06-15_tau_004_fi.html