Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05
1. Vaihtotase 137 -405 -402 -362 -849 338
1.1 Tavarat 143 -111 -27 142 726 585
1.2 Palvelut -42 -123 -147 -168 -73 -66
1.3 Ensitulo 177 23 -34 -142 -1 307 13
1.4 Tulojen uudelleenjako -141 -194 -194 -194 -195 -195
2. Pääomatase 29 17 17 17 13 13
3. Rahoitustase 3 497 -2 445 -1 573 -944 -2 212 2 429
3.1 Suorat sijoitukset 1 675 -4 375 -4 054 -1 079 -49 568
3.2 Arvopaperisijoitukset 1 112 2 157 4 404 -3 569 -154 -2 335
3.3 Muut sijoitukset 458 397 -822 3 953 -1 141 5 602
3.4 Johdannaiset 68 -656 -1 092 -116 -834 -1 322
3.5 Valuuttavaranto 183 31 -9 -132 -35 -84
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 3 331 -2 057 -1 187 -599 -1 376 2 079
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Somervuori 029 551 2995, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 10.07.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2015, Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/05/mata_2015_05_2015-07-10_tau_001_fi.html