Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05
Tilikirjaus              
Saamiset Yhteensä -10 162 14 285 -19 811 2 789 -20 436 -4 926
1. Suorat sijoitukset 2 717 5 280 -5 588 -502 120 79
2. Arvopaperisijoitukset -1 109 -98 2 529 -1 573 406 292
3. Muut sijoitukset -5 650 18 088 -8 478 16 263 -14 495 4 256
4. Johdannaiset -6 303 -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 470
5. Valuuttavaranto 183 31 -9 -132 -35 -84
Velat Yhteensä -13 659 16 730 -18 239 3 732 -18 224 -7 356
1. Suorat sijoitukset 1 043 9 655 -1 534 577 169 -489
2. Arvopaperisijoitukset -2 221 -2 255 -1 875 1 996 560 2 627
3. Muut sijoitukset -6 109 17 691 -7 656 12 310 -13 354 -1 346
4. Johdannaiset -6 371 -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Somervuori 029 551 2995, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 10.07.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2015, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/05/mata_2015_05_2015-07-10_tau_003_fi.html