Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa

  Vuosi 2014 12 kk:n liukuva summa 2015/04 2015/05
1. Vaihtotase -3 826 -2 015 -849 338
1.1 Tavarat 679 1 955 726 585
1.2 Palvelut -1 452 -1 022 -73 -66
1.3 Ensitulo -541 -950 -1 307 13
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 512 -1 998 -195 -195
2. Pääomatase 202 214 13 13
3. Rahoitustase -9 254 -2 985 -2 212 2 429
3.1 Suorat sijoitukset -13 603 -12 028 -49 568
3.2 Arvopaperisijoitukset 5 461 5 942 -154 -2 335
3.3 Muut sijoitukset -178 8 525 -1 141 5 602
3.4 Johdannaiset -727 -5 167 -834 -1 322
3.5 Valuuttavaranto -207 -258 -35 -84
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -5 630 -1 184 -1 376 2 079
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Somervuori 029 551 2995, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 10.07.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2015, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/05/mata_2015_05_2015-07-10_tau_004_fi.html