Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa

  Vuosi/kk
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06
1. Vaihtotase -405 -402 -362 -849 57 589
1.1 Tavarat -111 -27 142 726 589 446
1.2 Palvelut -123 -147 -168 -73 -69 -83
1.3 Ensitulo 23 -34 -142 -1 307 -269 421
1.4 Tulojen uudelleenjako -194 -194 -194 -195 -195 -195
2. Pääomatase 17 17 17 13 13 13
3. Rahoitustase -2 445 -1 573 -944 -2 212 2 984 1 719
3.1 Suorat sijoitukset -4 375 -4 054 -1 079 -49 396 -4 684
3.2 Arvopaperisijoitukset 2 157 4 404 -3 569 -154 -1 479 -117
3.3 Muut sijoitukset 397 -822 3 953 -1 141 5 475 6 930
3.4 Johdannaiset -656 -1 092 -116 -834 -1 324 -676
3.5 Valuuttavaranto 31 -9 -132 -35 -84 266
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 057 -1 187 -599 -1 376 2 914 1 117
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.08.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2015, Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2015/06/mata_2015_06_2015-08-14_tau_001_fi.html